Kích hoạt thương hiệu PR Truyền Thông của SP nước uống thể thao

Đăng ngày: 23/07/2015

 

KÍCH HOẠT THƯƠNG HIỆU PR TRUYỀN THÔNG CỦA SP NƯỚC UỐNG THỂ THAO F& B

Tham gia các hoạt đồng lần này là nhằm quảng bá thương hiệu và tung sản phẩm ra thị trường. Tạo dựng 1 thương hiệu nước uống thể thao mới phục vụ nhu cầu cần thiết của những người có hoạt động vận động thể lực.