Quảng cáo xe Bus Cà Mau

Đăng ngày: 22/07/2017

TUYẾN 01: XÃ TẮC VÂN – BẾN XE NĂM CĂN

– Cự-ly: 60 km
– Số chuyến: 107 chuyến/ngày
– Thời-gian tuyến: 110 phút/chuyến
– Giãn cách: 15 phút
– Thời-gian hoạt-động: Tắc-vân (04h15 – 05h45); Năm-căn (04h35 – 05h45)

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Xã Tắc-vân – Quốc-lộ 1A – Bến xe Cà-mau – Lý-thường-Kiệt – Hùng-vương – Nguyễn-tất-Thành – Quốc-lộ 1A – Thị-trấn Cái-nước – Cầu Đầm-cùng – Bến xe Năm-căn.

Lượt về: Bến xe Năm-căn – Cầu Đầm-cùng – Thị-trấn Cái-nước – Quốc-lộ 1A – Nguyễn-tất-Thành – Hùng-vương – Lý-thường-Kiệt – Bến xe Cà-mau – Quốc-lộ 1A – Xã Tắc-vân.

TUYỀN 02: BẾN XE CÀ MAU – THỊ TRẤN THỚI BÌNH

– Cự-ly: 70 km
– Số chuyến: 74 chuyến/ngày
– Thời-gian tuyến: 125 phút/chuyến
– Giãn cách: 25 phút
– Thời-gian hoạt-động: 04h30 – 17h20

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe Cà-mau – Lý-thường-Kiệt – Phan-ngọc-Hiển – Nguyễn-trãi – Quốc-lộ 63 – Tỉnh-lộ 983 – Thị-trấn Thới-bình

Lượt về: Thị-trấn Thới-bình – Tỉnh-lộ 983 – Quốc-lộ 63 – Nguyễn-trãi – Phan-ngọc-Hiển – Lý-thường-Kiệt – Bến xe Cà-mau.

TUYẾN 04: BẾN XE CÀ-MAU - U-MINH - KHÁNH-HỘI

  • Cự-ly: 60 km
  • Số chuyến: 78 chuyến/ngày
  • Thời-gian tuyến: 105 phút/chuyến
  • Giãn cách: 20 phút
  • Thời-gian hoạt-động: 04h30 - 05h20 

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe Cà-mau - Lý-thường-Kiệt - Phan-ngọc-Hiển - Nguyễn-trãi - Ngô-quyền - Tỉnh-lộ 961 - Thị-trấn U-minh - Đường U-minh Khánh-hội - Xã Khánh-hội.

Lượt về: Xã Khánh-hội - Đường U-minh Khánh-hội - Thị-trấn U-minh - Tỉnh-lộ 961 - Ngô-quyền - Nguyễn-trãi - Phan-ngọc-Hiển - Lý-thường-Kiệt - Bến xe Cà-mau.

 

TUYẾN 05: BẾN XE CÀ MAU – THỊ TRẤN PHƯỚC LONG

– Cự-ly: 48 km
– Số chuyến: 54 chuyến/ngày
– Thời-gian tuyến: 80 phút/chuyến
– Giãn cách: 30 phút
– Thời-gian hoạt-động: 04h30 – 05h20

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe Cà-mau – Lý-thường-Kiệt – Phan-ngọc-Hiển – Trần-hưng-Đạo – Quản-lộ Phụng-hiệp – Thị-trấn Phước-long.

Lượt về: Thị-trấn Phước-long – Quản-lộ Phụng-hiệp – Trần-hưng-Đạo – Phan-ngọc-Hiển – Lý-thường-Kiệt – Bến xe Cà-mau.