Quảng cáo xe bus Đắk Nông

Đăng ngày: 02/11/2017

Quảng cáo xe Bus tại Đắk Nông

TUYẾN 01: THỊ-XÃ GIA-NGHĨA - KIẾN-ĐỨC

  • Cự-ly: 25 km
  • Thời-gian tuyến: 50 phút/chuyến
LỘ-TRÌNH:
 
Lượt đi: Thị-xã Gia-nghĩa - Quốc-lộ 14 - xã Nhân-cơ - KCN Alumin - xã Đắk-wer - xã Kiến-thành - Thị-trấn Kiến-đức.
 
Lượt về: Thị-trấn Kiến-đức - Quốc-lộ 14 - xã Kiến-thành - xã Đắk-wer - KCN Alumin - xã Nhân-cơ - Thị-xã Gia-nghĩa
 
TUYẾN 02: THỊ-XÃ GIA-NGHĨA - XÃ QUẢNG-KHÊ

  • Cự-ly: 27 km
  • Thời-gian tuyến: 54 phút/chuyến

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Thị-xã Gia-nghĩa - Quốc-lộ 14 - Quốc-lộ 28 - xã Đắk-nia - xã Quảng-khê

Lượt về: Xã Quảng-khê - Quốc-lộ 28 - xã Đắk-nia - Quốc-lộ 14 - Thị-xã Gia-nghĩa.
 
TUYẾN 03: TUY-ĐỨC - THỊ-TRẤN KIẾN-ĐỨC

  • Cự-ly: 35 km
  • Thời-gian tuyến: 70 phút/chuyến

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Xã Đắk-buk-So - Tỉnh-lộ 681 - xã Tân-tiến - xã Tân-hưng - Thị-trấn Kiến-đức

Lượt về: Thị-trấn Kiến-đức - Tỉnh-lộ 681 - xã Tân-hưng - xã Tân-tiến - xã Đắk-buk-So
 
TUYẾN 04: XÃ ĐẮK-WIL - THÀNH-PHỐ BAN-MÊ-THUỘT

  • Cự-ly: 52 km
  • Thời-gian tuyến: 105 phút/chuyến
LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Xã Đắk-wil - Quốc-lộ 14 - xã Ea-po - xã Nam-dong - Thị-trấn Ea-T'ling - Thành-phố Ban-mê-Thuột.

Lượt về: Thành-phố Ban-mê-Thuột - Quốc-lộ 14 - Thị-trấn Ea-T'ling - xã Nam-dong - xã Ea-po - xã Đắk-wil