Quảng cáo xe bus Sóc Trăng

Đăng ngày: 24/07/2017

Hình ảnh: Sản phẩm Nệm Kim Cương quảng cáo trên xe bus tại Sóc Trăng

 

LỘ TRÌNH CÁC TUYẾN XE BUS TẠI SÓC TRĂNG NHẬN QUẢNG CÁO

TUYẾN 02: BẾN XE TRÀ-MEN - THỊ-XÃ NGÃ NĂM

 • Số chuyến: 36 chuyến/ngày
 • Giãn cách: 40 - 45 phút
 • Thời-gian hoạt-động: Trà-men (04h45 - 17h00); Ngã-năm (05h00 - 17h10)

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe Trà-men - Hùng-vương - Nguyễn-chí-Thanh - Tôn-đức-Thắng - Lê-lợi - Xô-viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn-huệ - Trần-hưng-Đạo - Lê-hồng-Phong - Lê-duẩn - Phú-lợi - Quốc-lộ 1A - xã Đại-tâm - xã Thạnh-phú -  thị-trấn Phú-lộc - Quốc-lộ 61B - Tỉnh-lộ 937 - xã Thạnh-trị - xã Thạnh-tân - Thị-xã Ngã-năm

Lượt về: Thị-xã Ngã-năm - Tỉnh-lộ 937 - Quốc-lộ 61B - Thị-trấn Phú-lộc - Quốc-lộ 1A - xã Thạnh-phú - xã Đại-tâm - Phú-lợi - Lê-duẩn - Lê-hồng-Phong - Trần-hưng-Đạo - Hai-bà-Trưng - Lê-lợi - Hùng-vương - Quốc-lộ 1A - Bến xe Trà-men.

TUYẾN 03: BẾN XE TRÀ-MEN - THỊ-TRẤN TRẦN-ĐỀ

 • Số chuyến: 42 chuyến/ngày
 • Giãn cách: 30 - 40 phút/chuyến
 • Thời-gian hoạt-động: Trà-men (04h40 - 17h10); Trần-đề (05h30 - 18h10)

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe Trà-men - Quốc-lộ 1A - Hùng-vương - Nguyễn-chí-Thanh - Tôn-đức-Thắg - Lê-lợi - Xô-viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn-huệ - Trần-hưng-Đạo - Lê-duẩn - Lê-hồng-Phong - Tỉnh-lộ 934 - Triệu-nương - Thị-trấn Mỹ-xuyên - xã Tài-văn - xã Viên-an - xã Viên-bình - xã Liêu-tú - Thị-trấn Lịch-hội-Thượng - xã Trung-bình - Quốc-lộ Nam-Sông-Hậu - Thị-trấn Trần-đề.

Lượt về: Thị-trấn Trần-đề - Quốc-lộ Nam-Sông-Hậu - Tỉnh-lộ 944 - xã Trung-bình - Thị-trấn Lịch-hội-Thượng - xã Liêu-tú - xã Viên-bình - xã Viên-an - xã Tài-văn - Triệu-nương - Thị-trấn Mỹ-xuyên - Lê-hồng-Phong - Lê-duẩn - Trần-hưng-Đạo - Hai bà Trưng - Tôn-đức-Thăng - Nguyễn-chí-Thanh - Hùng-vương - Quốc-lộ 1A - Bến xe Trà-men.

TUYẾN 04: BẾN XE TRÀ-MEN - LONG-PHÚ

 • Số chuyến: 30 chuyến/ngày
 • Giãn cách: 45 - 55 phút
 • Thời-gian hoạt-động: Trà-men (05h00 - 16h50); Long-phú (06h00 - 17h50)

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe Trà-men - Quốc-lộ 1A - Phú-lợi - Trần-hưng-Đạo - Hai bà Trưng - Tôn-đức-Thắng - Lê-vĩnh-Hòa - Phạm-hùng - Tỉnh-lộ 933 - xã Tân-thạnh - xã Tân-hưng - Thị-trấn Long-phú.

Lượt về: Thị-trấn Long-phú - Tỉnh-lộ 933 - xã Tân-hưng - xã Tân-thạnh - Phạm-hùng - Lê-vĩnh-Hòa - Tôn-đức-Thắng - Xô-viết Nghệ Tĩnh - Nguyện-huệ - Trần-hưng-Đạo - Phú-lợi - Quốc-lộ 1A - Bến xe Trà-men

TUYẾN 05: BẾN XE TRÀ-MEN - THỊ-TRẤN KẾ-SÁCH

 • Số chuyến: 38 chuyến/ngày
 • Giãn cách: 35 - 45 phút
 • Thời-gian hoạt-động: Sóc-trăng (05h10 - 17h10); Kế-sách (05h50 - 17h50)

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe khách Sóc-trăng - Trần-hưng-Đạo - Hai bà Trưng - Tôn-đức-Thắng - Nguyễn-chí-Thanh - Hùng-vương - Quốc-lộ 1A - Bến xe Trà-men - xã An-ninh - xã An-hiệp - Ngã ba An-trạch - Tỉnh-lộ 932 - xã Phú-tân - xã Phú-tâm - Thị-trấn Kế-sách.

Lượt về: Thị-trấn Kế-sách - Tỉnh-lộ 932 - xã Phú-tâm - xã Phú-tân - Ngã ba An-trạch - Quốc-lộ 1A - xã An-hiệp - xã An-ninh - Quốc-lộ 1A - Bến xe Trà-men - Hùng-vương - Nguyễn-chí-Thanh - Tôn-đức-Thắng - Lê-lợi - Xô-viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn-huệ - Trần-hưng-Đạo - Lê-duẩn - Bến xe khách Sóc-trăng.

TUYẾN 06: BẾN XE TRÀ-MEN - THỊ-TRẤN HUỲNH-HỮU-NGHĨA

 • Số chuyến: 30 chuyến/ngày
 • Giãn cách: 40 - 60 phút
 • Thời-gian chuyến: Trà-men (05h00 - 17h00); Mỹ-tú (06h10 - 17h50)

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe Trà-men - Hùng-vương - Nguyễn-chí-Thanh - Tôn-đức-Thắng - Lê-lợi - Xô-viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn-huệ - Trần-hưng-Đạo - Phú-lợi - Quốc-lộ 1A - Nam-kỳ Khởi-nghĩa - xã An-ninh - Tỉnh-lộ 939 - xã Mỹ-hương - Thị-trấn Huỳnh-hữu-Nghĩa.

Lượt về: Thị-trấn Huỳnh-hữu-Nghĩa - Tỉnh-lộ 939 - xã Mỹ-hương - Tỉnh-lộ 938 - xã An-ninh - Nam-kỳ Khởi-nghĩa - Quốc-lộ 1A - Phú-lợi - Trần-hưng-Đạo - Hai bà Trưng - Tôn-đức-Thắng - Nguyễn-chí-Thanh - Hùng-vương - Quốc-lộ 1A - Bến xe Trà-men.

TUYẾN 07: BẾN XE TRÀ-MEN - VĨNH-CHÂU

 • Số chuyến: 42 chuyến/ngày
 • Giãn cách: 25 - 45 phút
 • Thời-gian hoạt-động: Trà-men (04h20 - 17h00); Vĩnh-châu (05h30 - 18h10)

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe Trà-men - Quốc-lộ 1A - Hùng-vương - Nguyễn-chí-Thanh - Tôn-đức-Thắng - Lê-lợi - Xô-viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn-huệ - Trần-hưng-Đạo - Lê-duẩn - Lê-hồng-Phong - Thị-trấn Mỹ-xuyên - Triệu-nương - Tỉnh-lộ 934 - Tỉnh-lộ 935 - xã Khánh-hòa - Thị-xã Vĩnh-châu

Lượt về: Thị-xã Vĩnh-châu - xã Khánh-hòa - Tỉnh-lộ 935 - Tỉnh-lộ 934 - Triệu-nương - Thị-trấn Mỹ-xuyên - Lê-hồng-Phong - Lê-duẩn - Trần-hưng-Đạo - Hai bà Trưng - Tôn-đức-Thắng - Nguyễn-chí-Thanh - Hùng-vương - Quốc-lộ 1A - Bến xe Trà-men.

TUYẾN 08: BẾN XE TRÀ-MEN - ĐẠI-NGÃI 

 • Số chuyến: 36 chuyến/ngày
 • Giãn cách: 35 - 50 phút
 • Thời-gian hoạt-động: Trà-men (04h50 - 17h00); Đại-ngãi (05h50 - 18h10)

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe Trà-men - Quốc-lộ 1A - Hùng-vương - Ngô-gia-Tự - Xô-viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn-huệ - Trần-hưng-Đạo - Vòng xoay - Trần-hưng-Đạo - Hai bà Trưng - Tôn-đức-Thắng - Lương-định-Của - Quốc-lộ 60 - xã Trường-khánh - xã Hậu-thạnh - Thị-trấn Đại-ngãi.

Lượt về: Thị-trấn Đại-ngãi - Quốc-lộ 60 - xã Hậu-thạnh - xã Trường-khánh - Lương-định-Của - Tôn-đức-Thắng - Lê-lợi - Hùng-vương - Quốc-lộ 1A - Bến xe Trà-men.

TUYẾN 10: THỊ-TRẤN ĐẠI-NGÃI - THÀNH-PHỐ CẦN-THƠ

 • Số chuyến: 32 chuyến/ngày
 • Giãn cách: 40 - 50 phút
 • Thời-gian hoạt-động: Đại-ngãi (04h50 - 17h00); Cần-thơ (05h00 - 17h10)


LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Thị-trấn Đại-ngãi - Quốc-lộ Nam-Sông-Hậu - xã Song-phụng - xã Nhơn-mỹ - xã An-lạc-Tây - xã An-lạc-Thôn - huyện Châu-thành Hậu-giang - Cầu Hưng-lợi - 30 tháng Tư - Hòa-bình - Vòng xoay UBND - Hòa-bình - 30 tháng Tư - Quốc-lộ 91B - Bến xe Cần-thơ.

Lượt về: Bến xe Cần-thơ - Quốc-lộ 91B - 30 tháng Tư - Hòa-bình - Vòng xoay UBND - Hòa-bình - 30 tháng Tư - Cầu Hưng-lợi - Quốc-lộ Nam-Sông-Hậu - huyện Châu-thành Hậu-giang - xã An-lạc-Thôn - xã An-lạc-Tây - xã Nhơn-mỹ - xã Song-phụng - Thị-trấn Đại-ngãi.