Tôn chỉ hoạt động

Đăng ngày: 19/05/2018

HỆ THỐNG TÔN CHỈ CỦA CÔNG TY TRUYỀN THÔNG LIÊN VIỆT – GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

TẦM NHÌN:

Khẳng định vị thế uy tín của Liên Việt Media trong việc cung cấp giải pháp toàn diện về truyền thông tiếp thị tại Việt Nam.

SỨ MỆNH:

Tạo ra những giải pháp truyền thông tối ưu đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng và CBNV công ty, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Khách hàng là trọng tâm

    Thấu hiểu nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng
    Mang lại giải pháp tối ưu và phù hợp
    Thoả mãn khách hàng - động lực làm việc của CBNV

Chuyên nghiệp

    Chuyên môn nghiệp vụ vững vàng
    Thao tác chuẩn xác: đảm bảo chất lượng, tiến độ cam kết
    Văn hoá ứng xử chuẩn mực.

Sáng tạo

    Tiên phong về ý tưởng thực hiện
    Sản phẩm, dịch vụ khác biệt
    Liên tục cải tiến, đổi mới, phát triển


HỆ THỐNG TÔN CHỈ CỦA CÔNG TY TÂM ĐIỂM – GIAI ĐOẠN 2014 - 2018

TẦM NHÌN:

Khẳng định vị thế uy tín của Tâm Điểm trong việc cung cấp giải pháp toàn diện về truyền thông tiếp thị, dẫn đầu (Top 5) về sản xuất chương trình và quảng cáo truyền hình tại Việt Nam.

SỨ MỆNH:

Tạo ra những giải pháp tối ưu đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng và CBNV công ty, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Khách hàng là trọng tâm

    Thấu hiểu nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng
    Mang lại giải pháp tối ưu và phù hợp
    Thoả mãn khách hàng - động lực làm việc của CBNV

Chuyên nghiệp

    Chuyên môn nghiệp vụ vững vàng
    Thao tác chuẩn xác: đảm bảo chất lượng, tiến độ cam kết
    Văn hoá ứng xử chuẩn mực.

Sáng tạo

    Tiên phong về ý tưởng thực hiện
    Sản phẩm, dịch vụ khác biệt
    Liên tục cải tiến, đổi mới, phát triển

Đối tác chiến lược của công ty: Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Tp.HCM, Đài truyền hình Vĩnh Long và các đối tác khác thuộc hệ thống phát thanh – truyền hình trên cả nước
HỆ THỐNG TÔN CHỈ CỦA CÔNG TY TÂM ĐIỂM – GIAI ĐOẠN 2014 - 2018

TẦM NHÌN:

Khẳng định vị thế uy tín của Tâm Điểm trong việc cung cấp giải pháp toàn diện về truyền thông tiếp thị, dẫn đầu (Top 5) về sản xuất chương trình và quảng cáo truyền hình tại Việt Nam.

SỨ MỆNH:

Tạo ra những giải pháp tối ưu đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng và CBNV công ty, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Khách hàng là trọng tâm

  • Thấu hiểu nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng
  • Mang lại giải pháp tối ưu và phù hợp
  • Thoả mãn khách hàng - động lực làm việc của CBNV

Chuyên nghiệp

  • Chuyên môn nghiệp vụ vững vàng
  • Thao tác chuẩn xác: đảm bảo chất lượng, tiến độ cam kết
  • Văn hoá ứng xử chuẩn mực.

Sáng tạo

  • Tiên phong về ý tưởng thực hiện
  • Sản phẩm, dịch vụ khác biệt
  • Liên tục cải tiến, đổi mới, phát triển

Đối tác chiến lược của công ty: Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Tp.HCM, Đài truyền hình Vĩnh Long và các đối tác khác thuộc hệ thống phát thanh – truyền hình trên cả nước

- See more at: http://tamdiem.com.vn/page/ton-chi-hoat-dong.html#sthash.KiWStlTQ.dpuf

tin liên quan