Dán quảng cáo trên xe Du Lịch 10 chỗ cho Cty Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam

Đăng ngày: 28/07/2017

Cty Truyền Thông Liên Việt đã thực hiện việc in ấn, thi công ( dán quảng cáo trên xe Du Lịch 10 chỗ ) cho Cty Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam tại Q.7 Tp.HCM vào ngày 25/07/2017

 

Hình ảnh Demo dán quảng cáo xe 10 chỗ

 

Hình ảnh đã dán quảng cáo xe 10 chỗ thực tế: