Quảng cáo xe Bus An Giang

Đăng ngày: 09/08/2017

Mẫu quảng cáo xe bus tại An Giang - Sản Phẩm Nệm Kim Cương ( 2017 )

TUYẾN 01 LỘ TẺ RẠCH GIÁ – XUÂN TÔ (siêu thị miễn thuế )

Hành trình : Lộ Tẻ Rạch Giá – Long Xuyên – Châu Thành – Châu Phú – Châu Đốc – Xuân Tô (siêu thị miễn thuế )
- Cự ly : 94 km.
- Thời gian chạy suốt tuyến: 215 phút 
- Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 15 phút 
- Thời gian xuất bến đầu ngày : 05giờ00 tại Lộ Tẻ Rạch Giá , Xuân Tô và Vịnh Tre 
- Thời gian xuất bến cuối ngày: 17giờ30 tại Lộ Tẻ Rạch Giá, Xuân Tô và Vịnh Tre 
- Buổi sáng : từ 05giờ00 đến 14giờ00 hoạt động suốt tuyến từ Lộ Tẻ Rạch Giá – Xuân Tô và ngược lại 
- Buổi chiều: từ 14giờ00 đến 17giờ30 hoạt động ½ tuyến từ Lộ Tẻ Rạch Giá – Vịnh Tre; Xuân Tô – Vịnh Tre và ngược lại

TUYẾN 02 AN HÒA – VỌNG THÊ

Hành trình: Bến phà An Hòa – Thị trấn Phú Hòa – Thị trấn Núi Sập - Xã Vọng Thê. 
- Cự ly : 45 km.
- Thời gian chạy suốt tuyến: 100 phút 
- Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 15 phút - Giờ xuất bến đầu ngày: 05h00 tại phà An Hòa , Vọng Thê 
- Giờ Xuất bến cuối ngày : 17h30 tai phà An Hòa , Vọng Thê

TUYẾN 03 CHÂU THÀNH - BA CHÚC

Hành trình: Bến xe Châu Thành – Xã Cần Đăng – Vĩnh Bình (số 5) – Vĩnh An (số 10) – Tà Đãnh – Thị trấn Tri Tôn – Lương Phi – Ba Chúc 
- Cự ly : 57 km.
- Thời gian chạy suốt tuyến: 135 phút 
- Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 15 phút 
- Giờ xuất bến đầu ngày: 05giờ00 tại Bến xe Châu Thành, Ba Chúc, Bến xe Tri Tôn 
- Giờ Xuất bến cuối ngày : 17giờ30 tại Bến xe Châu Thành, Ba Chúc - Từ 05giờ00 đến 16giờ30 Chạy suốt tuyến 
- Từ 17giờ00 đến 17giờ30 
Hoạt động Bền xe Châu Thành – Bến xe Tri Tôn - Từ 17giờ00 – 17giờ25 
Hoạt động Bến xe Ba Chúc – Bền xe Tri Tôn

TUYẾN 04 CHÂU ĐỐC - KHÁNH BÌNH (AN PHÚ)

Hành trình: Bền xe Châu Đốc – Cầu Cồn Tiên – Thị trấn An Phú – Xã Quốc Thái – Khánh An – Khánh Bình 
- Cự ly : 40 km.
- Thời gian chạy suốt tuyến: 95 Phút 
- Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 15 phút 
- Giờ xuất bến đầu ngày: 05giờ10 tại Bến xe Châu Đốc, Khánh Bình 
- Giờ xuất bến cuối ngày : 17giờ45 tại Bến xe .Châu Đốc, Khánh Bình

TUYẾN 05 CHÂU GIANG – TÂN AN

Hành trình xe buýt an giang: Bến phà Châu Giang – Thị xã Tân Châu – Phà Tân An 
- Cự ly : 20 km. 
- Thời gian chạy suốt tuyến: 60 Phút 
- Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 15 phút 
- Giờ xuất bến đầu ngày : 05giờ15 tại phà Châu Giang, phà Tân An 
- Giờ xuất bến cuối ngày : 17giờ40 tại phà Châu Giang, phà Tân An

TUYẾN 06 THỊ TRẤN NHÀ BÀNG – TRI TÔN

Lộ trình xe buýt: Thị trấn Nhà Bàng – Núi Cấm – Bến xe Tri Tôn 
- Cự ly : 24 km. Giá suốt tuyến 10.000 đồng 
- Thời gian chạy suốt tuyến: 60 Phút 
- Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 15 phút 
- Giờ xuất bến đầu ngày: 05giờ10 tại Thị trấn Nhà Bàng, Bến xe Tri Tôn 
- Giờ xuất bến cuối ngày : 17giờ40 tại Thị trấn Nhà Bàng, Bến xe Tri Tôn

TUYẾN 07 NĂNG GÙ – TÂN CHÂU

Hành trình: Bến phà Năng Gù – Thị trấn Phú Mỹ - Chợ Vàm – Bến xe Tân Châu 
- Cự ly : 51 km.
- Thời gian chạy suốt tuyến: 115 phút 
- Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 15 phút 
- Giờ xuất bến đầu ngày: 05giờ00 tại Bến phà Năng Gù, Bến xe Tân Châu 
- Giờ xuất bến cuối ngày: 17giờ00 tại bến phà Năng Gù, Bến xe Tân Châu

TUYẾN 08 AN HÒA – THUẬN GIANG

Hành Trình : Bến phà An Hòa – Bà Vệ - Cầu Ông Chưởng – Bến phà Thuận Giang 
- Cự ly : 32 km.
- Thời gian chạy suốt tuyến: 80 phút 
- Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 15 phút 
- Giờ xuất bến đầu ngày: 05giờ15 tại Bến phà An Hòa, Bến phà Thuận Giang 
- Giờ xuất bến cuối ngày: 17giờ30 tại Bấn phà An Hòa, Bến phà Thuận Giang

TUYẾN 09 AN HÒA – CHỢ MỚI

Lộ trình xe buýt an giang :Bến phà An Hòa – Ngã ba Cựu Hội – Thị trấn Mỹ Luông – Thị trấn Chợ Mới 
- Cự ly : 32 km.
- Thời gian chạy suốt tuyến: 75 Phút 
- Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 15 phút 
- Giờ xuất bến đầu ngày: 05giờ15 tại Bến phà An Hòa, Thị trấn Chợ Mới 
- Giờ xuất bến cuối ngày: 17giờ30 tại Bến phà An Hòa, Thị trấn Chợ Mới

TUYẾN 10 NGÃ BA CỰU HỘI – CAO LÃNH

Hành Trình : Ngã ba Cựu Hội – Bến Đò Rạch Sâu – Bến phà Cao Lãnh 
- Cự ly : 15 km.
- Thời gian chạy suốt tuyến: 35 phút 
- Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 20 Phút 
- Giờ xuất bến đầu ngày: 05giờ30 tại Ngã ba Cựu Hội, Bến phà Cao Lãnh 
- Giờ xuất bến cuối ngày: 17giờ30 Ngã ba Cựu Hội, Bến phà Cao Lãnh