Quảng cáo xe Bus Đồng Tháp

Đăng ngày: 09/08/2017

 

Mẫu quảng cáo trên xe buýt tại Đồng Tháp - Sản phẩm quảng cáo Nệm Kim Cương

Lộ trình tuyến xe buýt tại Đồng Tháp:

1/ Cao Lãnh – An Thái Trung: Thời gian hoạt động: 05h00 – 18h00
Bắc Cao Lãnh – Phạm Hữu Lầu – Nguyễn Huệ – Đốc Binh Kiều – Tháp Mười – Lý Thường Kiệt – Nguyễn Huệ – Quốc Lộ 30 – Ngã ba An Thái Trung

2/ Cao Lãnh – TX Hồng Ngự: Thời gian hoạt  động: 04h20 – 18h20
LỘ-TRÌNH:Thành-phố Cao-lãnh – Quốc-lộ 30 – Thị-xã Hồng-ngự.

3/ Chợ Cao Lãnh – BX Trường Xuân: Thời gian hoạt động: 05h00 – 18h00
LỘ-TRÌNH: Chợ Cao Lãnh – Tháp Mười – Lý Thường Kiệt – Nguyễn Huệ – Quốc lộ 30 – Tỉnh lộ 847 – Tỉnh lộ 846 – Tỉnh lộ 845 – Đường Huyện – Bư điện Trường Xuân – Đường Huyện – Tỉnh lộ 844 – Bến xe Trường Xuân.

4/ Sa Đéc – Bắc Vàm cống:  Cự ly: 38 km. Thời gian hoạt động: 04h30 – 18h30
LỘ-TRÌNH: Lượt đi: Bến xe Sa-đéc – Quốc lộ 80 – Bắc Vàm cống