Quảng cáo xe Bus Long An

Đăng ngày: 22/07/2017

 

 

610
Bến xe Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông
Lượt đi : Bến xe Chợ Lớn – Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng – Kinh Dương Vương – Quốc lộ 1A – Hùng Vương (Tỉnh Long An) – Nguyễn Đình Chiểu – Tỉnh lộ 827A – Ngã 4 Phú Long – Tỉnh lộ 827A – Bến xe Thanh Vĩnh Đông;
Lượt về : Bến xe Thanh Vĩnh Đông (Tỉnh Long An) – Tỉnh lộ 827A – Ngã 4 Phú Long – Tỉnh lộ 827A – Nguyễn Đình Chiểu – Hùng Vương (Tỉnh Long An) – Quốc lộ 62 - Đường tránh Thị xã Tân An - Quốc lộ 1A – Kinh Dương Vương (Thanh phố Hồ Chí Minh) – Hồng Bàng – Phú Hữu – Bến xe Chợ Lớn.
627
Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Đức Huệ

Lượt đi : BX Chợ Lớn - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng -Bà Hom  - Tỉnh lộ 10 - Đường tỉnh 825 - Bến xe Đức Huệ (Long An).
Lượt về : Bến xe Đức Huệ (Long An) - Đường tỉnh 825 - Tỉnh lộ 10 - Bà Hom - Hồng Bàng - Phú Hữu - Trang Tử - BX Chợ Lớn.
628
Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Tân An
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Tân An
Lượt đi : Bến xe Chợ Lớn  - Lê Quang Sung --Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - QL 1A - Bến xe Tân An.
Lượt về : Bến xe Tân An - QL 1A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Phú Hữu - Bến xe Chợ Lớn
629 Bến xe Thị Xã – Hùng Vương – Hai Bà Trưng – Nguyễn Trung Trực- QL1A  - TT Bến Lức  - TT.Gò Đen – An Thạnh – Lương Hòa – QL50 – KCN Thuận Đạo – KCN Chín Lu – Lương Bình – Nguyễn Văn Linh – BX Q.8 và ngược lại.