Quảng cáo xe Bus Quảng Ninh

Đăng ngày: 16/08/2019
Liên Việt Media nhận quảng cáo xe Bus tại Quảng Ninh 

 Lộ trình các tuyến xe Bus tại Quảng Ninh có thể quảng cáo
 
Tuyến số 01:
- Đầu tuyến Bến xe Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, cuối tuyến Bãi Dài, Khu kinh tế Vân Đồn.
- Lộ trình: Bến xe Bãi Cháy Mới – Cột đồng hồ – Cầu Kênh Liêm – Cột 8 – Hà Tu – thành phố Cẩm Phả - Cửa Ông –
Thị trấn Cái Rồng – Bãi Dài, Kh Kinh tế Vân Đồn và ngược lại.
- Chiều dài tuyến 67 km.
- Mở tuyến 05h00’ đóng tuyến 19h00’.
- Tuần suất suất bến 15phút/ chuyến, một ngày chạy 132 chuyến.
- Loại xe Transico B50
 

Tuyến số 03:
- Đầu tuyến Bến xe Hòn Gai cũ, thành phố Hạ Long, cuối tuyến Cầu Ba Tấn, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ.
 - Lộ trình: Bến xe Hòn Gai cũ –  Cầu Kênh Liêm – ngã tư Loong Toòng –  Cầu Bãi Cháy
– Ngã tư Cảng Cái Lân - Khu du lịch Bãi Cháy (đường Hạ Long) – Cái Dăm - Ngã tư ao cá -  
Bến xe Bãi Cháy – Thị trấn Trới – Cầu Ba Tấn và ngược Lại.
- Chiều dài tuyến 37km.
- Mở tuyến 05h30’ đóng tuyến 19h00’.
- Tần suất suất bến 15 phút/ chuyến một ngày chạy 100 chuyến.
- Loại xe Transico B50.
 

Tuyến số 06:
Đầu tuyến Dốc Đỏ, thị xã Uông Bí, cuối tuyến Trung tâm phường Vàng Danh thị xã Uông Bí.
- Lộ trình: Dốc Đỏ Uông Bí – Nội thị Uông Bí – Cột Đồng Hồ Uông Bí – Vàng Danh và ngược lại.
 - Chiều dài tuyến  25km.
- Mở tuyến 05h30’ đóng tuyến 19h00’.
- Tần suất suất bến 20phút/ chuyến một ngày chạy 40 chuyến.
- Loại xe Transico B50 và B60.
 

Tuyến số 07:
- Đầu tuyến Km15, thành phố Móng Cái cuối tuyến Sân Golf Vĩnh Thuận, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái.
- Lộ trình: Km15 – Nội thị thành phố Móng Cái – Trà Cổ – Sân Golf Vĩnh Thuận và ngược lại.
- Chiều dài tuyến 27 km.
- Giá vé toàn tuyến 7.000 đồng/ khách, 01 chặng 3000 đồng/ khách, từ 01 – 04 chặng 5000 đồng/ khách
- Mở tuyến 05h30’ đóng tuyến 19h00’.
- Tần suất suất bến 15phút/ chuyến một ngày chạy 88 chuyến.
- Loại xe Transico B40.
 

Tuyến số 08:  
- Đầu tuyến Bến xe khách thị xã Đông Triều, cuối tuyến phường Hà Phong, thành phố Hạ Long
- Lộ trình: Bến xe Đồng Triều – Nội thị thành phố Uông Bí – Quốc Lộ 18A – Cầu Bãi Cháy
  – thành phố Hạ Long – phường Hà Tu, thành phố Hạ Long  và ngược lại.
- Chiều dài tuyến 85km.
- Mở tuyến 05h00’ đóng tuyến 19h00’.
 - Tần suất suất bến 20 phút/ chuyến một ngày chạy 88 chuyến.
 - Loại xe Transico B50.
 

Tuyến số10:
- Đầu tuyến Bến xe Hòn Gai cũ, thành phố Hạ Long, cuối tuyến Nhà máy gạch huyện Hoành Bồ (thuộc xã Lê lợi)
- Lộ trình: Bến xe Hòn Gai – Ngã tư Loong Toòng – Chợ Sa Tô – Cầu Bang – Ngã 3 Mông Dương
– Thị trấn Trới – Trường Cao Đẳng nghề mở – UBND xã Lê Lợi -  Nhà máy gạch Hoành Bồ và ngược lại.
- Chiều dài tuyến 42km.
- Mở tuyến 06h30’ đóng tuyến 18h00’.
- Tần suất suất bến 20phút/ chuyến một ngày chạy 72 chuyến.
- Loại xe Transico B50
 

Tuyến số: 11:
- Đầu tuyến Bến xe Bãi Cháy thành phố Hạ Long,  cuối tuyến Bến phà Rừng thị xã Quảng Yên.
- Lộ trình: Bến xe Bãi Cháy – Đại Yên - km 11 – Qlộ 10B – Thị xã Quảng Yên – Bến phà Rừng và ngược lại.
- Chiều dài tuyến  36 km.
- Mở tuyến 05h30’ đóng tuyến 19h00’.
- Tần suất bến từ 15 phút đến 20phút/ chuyến, một ngày chạy 100 chuyến.
- Loại xe Transico B50, B60.